Η 35η Συνάντηση Συνεργασίας Διυλιστηρίων σε θέματα Υγείας-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα.

Στην Συνάντηση παρευρέθη ο κ Ε. Βαγγέλογλου όπου και έκανε παρουσίαση των Ευρ. Προγραμμάτων LIFE+ PROTEAS και LIFE CHEREE.

 

 Πρόγραμμα

 Παρουσίαση CHEREE-PROTEAS

Δράση διάδοσης του LIFE CHEREE στην 35η Συνάντηση Συνεργασίας Διυλιστηρίων, 2 Δεκεμβρίου 2016