Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) της Κύπρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, διοργάνωσε Ενημερωτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για τις Τελωνειακές και άλλες εμπλεκόμενες Αρχές.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Crown Plaza στη Λεμεσό, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHERΕE (Chemicals Regulations Enforcement & Inspections Building Authority Capacity for REACH/CLP and SEVESO III Compliance). Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Κυπριακών και Ελληνικών αρμόδιων Αρχών και στην προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής της χημικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στο Σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες των Κανονισμών REACH και CLP καθώς και οι εμπειρίες του ΤΕΕ και του Ελληνικού Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚΕ) από τους σχετικούς ελέγχους στα Τελωνεία και δόθηκαν πληροφορίες για τη μέχρι τώρα πρόοδο αλλά και τις μελλοντικές δράσεις που αναμένεται να γίνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας PARCS (Prohibition And Restriction Customs Control Strategy). Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου καθώς και τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 Σύνδεσμος 1

 Σύνδεσμος 2

Εκπαιδευτική Ημερίδα Επιθεωρήσεων REACH/CLP και Τελωνείων, Λεμεσός, 8 Ιουνίου 2018