Εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών SEVESO ΙΙΙ Ελλάδας – Κύπρου, 12-13 Σεπτεμβρίου 2018, Χανιά.

3η Κοινή Επίσκεψη επιθεωρητών SEVESO III Ελλάδας – Κύπρου,  14 Σεπτεμβρίου 2018, Καλοί Λιμένες Ηρακλείου.

“Επιθεωρήσεις Επικίνδυνων Ουσιών και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων Υψηλού Κινδύνου Οδηγία SEVESO III και νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής στην Ελλάδα και Κύπρο”

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και 3η Κοινή Επίσκεψη Επιθεωρητών SEVESO, Σεπτέμβριος 2018, Κρήτη