Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με τη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επιθεωρητές και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων του έργου LIFE CHEREE και είναι κατάλληλα συνδεδεμένο με τις σχετικές θεματικές ενότητες του Προγράμματος Καλών Πρακτικών  GPSP.

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικό με το Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών