Η εναρκτήρια συνάντηση των LIFE15 προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), στις 10 Οκτωβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

 

 Πρόγραμμα

Εναρκτήρια συνάντηση προγραμμάτων LIFE15, 10 Οκτωβρίου 2016