Η εναρκτήρια συνάντηση του LIFE CHEREE έλαβε χώρα την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά στην Κρήτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του προγράμματος.

 

 Πρόσκληση – Πρόγραμμα συνάντησης

Εναρκτήρια Συνάντηση CHEREE, 16 Οκτωβρίου 2016