Η ημερίδα με θέμα: “Συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους στη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Χημικών Προϊόντων μέσω Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHEREE”, διοργανώθηκε με αφορμή τα 90 χρόνια του Γενικού Χημείου του Κράτους στο αμφιθέατρο του ΓΧΚ.

Συνδιοργανωτές ήταν το πρόγραμμα LIFE CHEREE και η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ. Παρευρέθηκαν και επαγγελματίες από τη χημική βιομηχανία. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE CHEREE, να ενημερωθούν για τα εργαλεία και τις λειτουργίες του “REACH e-Inspection tool” και να τους γνωστοποιηθεί η ανάπτυξη του νέου ηλεκτρονικού εργαλείου REACH eAudit tool” που έχει ως στόχο να βοηθήσει σημαντικά τον ιδιωτικό τομέα στον έγκαιρο αυτό-έλεγχό των επιχειρήσεων ως προς τον Κανονισμό REACH και την άμεση αξιολόγηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας των χημικών που παράγουν, χρησιμοποιούν, εισάγουν ή εξάγουν.

 Πρόγραμμα της ημερίδας

Ημερίδα με θέμα «Συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους στη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Χημικών Προϊόντων μέσω Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHEREE»