Πιλοτική Επιθεώρηση και Κοινή Επίσκεψη του LIFE CHEREE, Λάρνακα, 24 Οκτωβρίου 2019

Η Πιλοτική Επιθεώρηση (PI) και Κοινή Επίσκεψη-Επιθεώρηση (CoV) του LIFE CHEREE πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Βασιλικού, Λάρνακα, Κύπρος.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν Επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO από Ελλάδα και Κύπρο. Η επιθεώρηση διεξήχθη με την χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου e-Inspection tool του LIFE CHEREE, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του CHEREE.

Πιλοτική Επιθεώρηση και Κοινή Επίσκεψη του LIFE CHEREE, Λάρνακα, 24 Οκτωβρίου 2019