Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Νομοθετικές υποχρεώσεις χημικών προϊόντων και βιοκτόνων σε σχέση με τον COVID»

Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης χρήσης χημικών και απολυμαντικών προϊόντων ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της τρέχουσας πανδημίας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, διοργανώνει την εν θέματι διαδικτυακή Ημερίδα στις 4.12.2020. Η Ημερίδα απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν χημικά και βιοκτόνα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά και θα καλύψει κυρίως τις νομοθετικές απαιτήσεις που αναμένεται να πληρούν τα προϊόντα αυτά όπως οι εθνικές απαιτήσεις αδειοδότησης βιοκτόνων, η σήμανση επικινδυνότητας, τα πώματα ασφαλείας και η τριγωνική ανάγλυφη επισήμανση για καταναλωτικά προϊόντα, τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για επαγγελματική χρήση, η κοινοποίηση στο Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων κ.ά.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHERΕE (Chemicals Regulations Enforcement & Inspections Building Authority Capacity for REACH/CLP and SEVESO III Compliance), το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη της συμμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα χημικής νομοθεσίας.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με κάθε θέμα που θα παρουσιασθεί. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο email: info@easyconferences.eu το αργότερο μέχρι τις 2.12.2020. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το σύνδεσμο για τη σύνδεση τους στο σεμινάριο. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Νομοθετικές υποχρεώσεις χημικών προϊόντων και βιοκτόνων σε σχέση με τον COVID»