Συμμετοχή του LIFE CHEREE στο συνέδριο MSE2019, Φόδελε, 29-31 Οκτωβρίου 2019

Εκπρόσωποι του LIFE CHEREE από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχαν στο Mediterranean Security Event 2019 το οποίο διεξήχθη στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης, 29-31 Οκτωβρίου 2019.

Το συνέδριο διεξήχθη στο Fodele Beach & Water Park Holiday Resort. Το πρόγραμμα CHEREE συμμετείχε με 1 προφορική παρουσίαση εστιάζοντας στα αποτελέσματα του προγράμματος και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος.

 Οδηγίες

 Πρόγραμμα

 3-πτυχο πρόγραμμα

 Παρουσίαση

 Σύνδεσμος προς όλες τις παρουσιάσεις του MSE2019

Συμμετοχή του LIFE CHEREE στο συνέδριο MSE2019, Φόδελε, 29-31 Οκτωβρίου 2019