Συμμετοχή του LIFE CHEREE σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, Vilnius, Lithuania, 27-29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπεύθυνος του προγράμματος LIFE CHEREE συμμετέχει σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, 27 & 28 Νοεμβρίου, Seminar on Indicators to measure Improvement in Chemicals Management, 28 & 29 Νοεμβρίου 2019, Βίλνιους, Λιθουανία.

Οι δύο εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE “LIFE Fit for REACH” LIFE14ENV/LV000174.

http://fitreach.eu/article/welcome-lifefit-reach

 

LIFE Platform meeting on Chemicals & Indicator Workshop

The LIFE programme is challenging its projects by ambitious requirements to measure their environmental and socio-economic impacts, to assess behaviour change of target groups and/or policy uptake of its achievements.

This meeting amongst LIFE projects and interested parties in the field of chemicals is hosted by “LIFE Fit for REACH” and will take place in Vilnius at 27th-29th of November. It will:

give feedback and provide input to policy makers to help plan, implement and update relevant EU policies;
share best practices and lessons learnt among LIFE and other EU-funded projects, NGOs, and relevant stakeholders including small and medium businesses, industry and academia;
promote the added value of the LIFE programme in the field of chemicals.
It will also showcase the interaction with other policy areas like waste, agriculture, resource efficiency and environment and health, which very often address issues highly relevant to chemicals policy.

Additionally, LIFE Fit For REACH invites all projects dealing with chemicals issues to a workshop on 28-29 November to share their ideas and bring the indicator concepts a bit further.

LIFE Platfrom Meeting on Chemicals Event Guide Final 25 Nov 2019

Indicator Seminar Background paper 25 Nov 2019

Συμμετοχή του LIFE CHEREE σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, Vilnius, Lithuania, 27-29 Νοεμβρίου 2019