Στην τεχνική συνάντηση επιθεωρητών στην αίθουσα Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017, έγινε αξιολόγηση των προτεινόμενων κριτηρίων για τις επιθεωρήσεις REACH & CLP.

Συνάντηση με έμπειρους Έλληνες REACH/CLP επιθεωρητές, Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017