Όνομα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας
Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γ. Παπαδάκης
Θέση: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ – Επιστημονικός Υπεύθυνος
Επικοινωνία: Τηλ: +30 28210 37316

Τηλ:+30 28210 37550

e-mail: gpap@dpem.tuc.gr

e-mail: markosdaskalakis@safety.tuc.gr

e-mail: lprokopiou@isc.tuc.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.safety.tuc.gr
Όνομα: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενικό Χημείο του Κράτους
Τμήμα: Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 11521, Αθήνα, Ελλάδα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ε. Δήμα
Θέση: Δ/ντρια Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Επικοινωνία: Τηλ: +30 210 6479250
Φαξ: +30 210 6441648
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.aade.gr/gcsl
 
Όνομα: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα: Κλάδος Χημικών Ουσιών, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Διεύθυνση: 1493 Λευκωσία, Κύπρος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Τ. Κυπριανίδου Λεοντίδου
Θέση: Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 1ης τάξης, Συντονίστρια Κλάδου Χημικών Ουσιών
Επικοινωνία: Τηλ: +357 22405608
Φαξ: +357 22663788
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_gr/index_gr?opendocument