Η 1η Κοινή Επίσκεψη-Πιλοτική Επιθεώρηση (CoV-PI) του LIFE CHEREE πραγματοποιήθηκε στην Αμαθούντα-Λεμεσό, Κύπρος.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν Επιθεωρητές από Ελλάδα και Κύπρο. Η επιθεώρηση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Inspection tool του LIFE CHEREE, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του CHEREE.

1η Κοινή Επίσκεψη-Πιλοτική Επιθεώρηση του LIFE CHEREE, Λεμεσός, 7 Ιουνίου 2018