Στις 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η 1η Τεχνική Συνάντηση αρμόδιων αρχών των SEVESO επιθεωρήσεων (εκπρόσωποι από Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπ. Εργασίας, Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτική Προστασία, Τμήμα SEVESO του ΤΕΕ Κύπρου).

1η Τεχνική Συνάντηση αρμόδιων αρχών SEVESO επιθεωρήσεων, Αθήνα, 19 Μαΐου 2017