Η 2η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα 29 Ιουνίου 2018.

2η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 29 Ιουνίου 2018