Το 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο (αμφιθέατρο) του Γ.Χ.Κ. (Τσόχα 16, Αθήνα) και στο ξενοδοχείο Τιτάνια στις 18-19 Απριλίου 2019.

Συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 50 επιθεωρητές από τις Χημικές Υπηρεσίες Ελλάδος και Λειτουργοί Εργασίας Ελλάδος και Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο καινούριο ηλεκτρονικό εργαλείο inspectors-e-tool και τις λειτουργίες του.

Εκπρόσωπος του CHEREE παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος και τις εξελίξεις στα παραδοτέα και αποτελέσματα.

3o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για την Εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP, 18-19 Απριλίου 2019