Η 4η Κοινή Επίσκεψη-Επιθεώρηση (CoV) του LIFE CHEREE πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν Επιθεωρητές από Ελλάδα και Κύπρο. Η επιθεώρηση διεξήχθη με την χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου e-Inspection tool του LIFE CHEREE, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του CHEREE.

4η Κοινή Επίσκεψη του LIFE CHEREE, Κόρινθος, 17 Απριλίου 2019