Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε τη νομοθεσία για την Ασφαλή Μεταφορά και Διαχείριση Πετρελαιοειδών όπως και άλλων Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας π.χ. παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, εμπορία, ανεφοδιασμός, κλπ.

Σημειώνεται ότι η λίστα των περιεχομένων της Διαδικτυακής αυτής υπηρεσίας αφορά τις θεματικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS, δεν είναι εξαντλητική και επικαιροποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.