SIA

 Πιλοτικό έργο “Substances in Articles” – Ερωτηματολόγιο (html format)

Ενότητες 1-3

Ενότητα 4

 

Το site του ECHA, κάτω από τις απαιτήσεις του Καν. REACH, ενημερώνει σχετικά με τις Υποψήφιες ουσίες σε αντικείμενα.

Οι υποχρεώσεις για αντικείμενα που περιέχουν υποψήφιες ουσίες:

Κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα

Κοινοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού