Σύνδεσμοι του προγράμματος CHEREE

Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας & Νοητικής Εργονομίας

Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου, Κλάδος Χημικών Ουσιών

Αρχική σελίδα της LIFE

Αρχική σελίδα του προγράμματος LIFE AskREACH

Χρήσιμοι σύνδεσμοι – εργαλεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

Λογισμικό εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (Demo)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στην Ελλάδα

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Θεμάτων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι στο Διεθνή Χώρο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύνδεσμος στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Chemicals Legislation European Enforcement Network

ECHA Helpdesk

ECHA’s global portal to information on chemical substances (OECD)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

European Chemical Industry Council (CEFIC)

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)

Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX)

Forum for Exchange of Information on Enforcement, according to Regulation (EC) 1907/2006 (ECHA Forum)

Health and Safety Executive U.K. (HSE U.K.)

Institute for the Protection and Security of the Citizen

Joint Inspection Group (JIG)

Joint Research Centre European Commission, Institute for Environment and Sustainability (JRC)

Major Accident Hazards Bureau (MAHB)

Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Labor (U.S. OSHA)

Protocol for Emissions and Accident Scenarios, LIFE+ ENV project (www.proteas-reach.gr)

RAPEX – Community Rapid Information System

U.S. Environment Protection Agency (U.S. EPA)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι από τον PROTEAS

Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ)

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων (Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων – ADR)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οδική Ασφάλεια- Μεταφορά – Επικίνδυνα Εμπορεύματα

European Gas pipeline Incident data Group (EGIG)

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

International Association of Oil & Gas Producers (OGP)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Maritime Organization (IMO)

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)

The oil companies European association for environment, health and safety in refining and distribution (CONCAWE)

U.S. Department of Transport (U.S. DOT)