Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Αναφορά Συμβάντος-ReportanIncident” περιλαμβάνεται Τράπεζα Δεδομένων Ατυχημάτων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (https://incident.reach-cheree.gr/en). Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερα από 600 ατυχήματα (η ενημέρωση της βάσης δεδομένων είναι σε εξέλιξη). Μέσω του εργαλείου αναζήτησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://incident.reach-cheree.gr/en/frontend/reports/search) μπορούν να επιλεγούν τα σχετικά ατυχήματα από τη βάση δεδομένων ατυχημάτων σύμφωνα με μια λέξη-κλειδί, μια ουσία ή την ημερομηνία του ατυχήματος. Όλα τα δεδομένα έχουν εισαχθεί στην τράπεζα δεδομένων ατυχημάτων με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων κοινοποίησης (παρόμοιων με την κοινοποίηση στη τράπεζα ατυχημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που περιλαμβάνουν εξαντλητικές λίστες αναγνωρισμένων πεδίων για όλα τα πιθανά χαρακτηριστικά ενός ατυχήματος στο οποίο εμπλέκονται χημικές ουσίες. Όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στη βάση έχουν πρώτα ελεγχθεί ως προς τη συνάφεια και την αξιοπιστία τους αναφορικά με το περιεχόμενο και τα πεδία που έχουν αναγνωριστεί σε κάθε ατύχημα.