Νέα ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή κατάλληλη για τον αυτοέλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τον  Κανονισμό REACH. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη λίστα κριτηρίων ελέγχου για όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις  αλλά κυρίως για την αξιολόγηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας.

Το εργαλείο παρέχει άμεση αντιστοίχιση του κάθε κριτηρίου με τη νομοθετική απαίτηση του Κανονισμού REACH και με το σχετικό εδάφιο των καθοδηγητικών εγγράφων του ECHA. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει σημειώσεις, αναφορές και έγγραφα σε κάθε κριτήριο ξεχωριστά έτσι ώστε η αξιολόγηση σε κάθε σημείο ελέγχου να ερμηνεύεται και να τεκμηριώνεται πληρέστερα. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει την τελική Αναφορά Ελέγχου στην οποία καταγράφονται όλα τα σημεία ελέγχου (κριτήρια).

Διαθέσιμη αυτή τη στιγμή η πλήρης έκδοση για αξιολόγηση και υποβολή βελτιώσεων/προτάσεων από τις επιχειρήσεις.

REACH e-Audit tool

REACH e-Audit tool οδηγίες χρήσης (έκδοση στην ελληνική):