Στις 2 και 3 Μαρτίου 2017 στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκαν επιτόπια επιθεώρηση SEVESO και Τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους του προγράμματος CHEREE από το ΠΚ με εκπροσώπους των Υπουργείων: α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Υγείας και δ) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ελλάδος (ελληνικές αρμόδιες αρχές SEVESO), της Χημικής Υπηρεσίας Κορίνθου, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τοπικής επιχείρησης.

 

Επιθεώρηση SEVESO, Κόρινθος, 2-3 Μαρτίου 2017