Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHEREE σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) πραγματοποίησε στις 3-5 Απριλίου 2017 το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναφορικά σε:

– Τελευταίες εξελίξεις στην νομοθεσία των Χημικών προϊόντων-Επιτροπή κρατών μελών
– Εισαγωγή στα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
– Παρουσίαση προγράμματος REACH-EN-FORCE 5 (REF 5)
– Πρακτικές περιπτώσεις συμπλήρωσης ερωτηματολογίου προγράμματος REF 5
– Ηλεκτρονικό Τσιγάρο-Τελευταίες εξελίξεις
– Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου διαδικτυακών πωλήσεων επικινδύνων χημικών προϊόντων.
– Τελευταίες εξελίξεις στο ICSMS

Η Εκπαιδευτική Τριημερίδα έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο (αμφιθέατρο) του Γ.Χ.Κ. (Τσόχα 16, Αθήνα).

Στα πλαίσια της Τριημερίδας, το Πρόγραμμα CHEREE παρουσίασε τις εξελίξεις και τις δράσεις του προγράμματος καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας προς τους Επιθεωρητές και Εμπλεκόμενους στις Επιθεωρήσεις REACH/CLP ή SEVESO.

Συμμετείχαν 50 Επιθεωρητές από τις Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες Ελλάδος, 2 Λειτουργοί Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου και Επιθεωρητές από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ελλάδος.

 

 Πρόσβαση στο πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων του προγράμματος CHEREE

 Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς τους επιθεωρητές REACH/CLP

1o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για την Εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP, 3-5 Απριλίου 2017