Οι Επιθεωρητές Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος CHEREE, πραγματοποίησαν πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα αλουμινίου, εμπορεύονται λιπάσματα ή ψυκτικά αέρια. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο προσφερόμενα εργαλεία για τον έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH και CLP. Τα αποτελέσματα εστάλησαν για από κοινού αξιολόγηση και στον εταίρο του προγράμματος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τα τελικά συμπεράσματα και οι αναφορές, παραδόθηκαν και στις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις – βελτιώσεις συμμόρφωσης.

Πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις από τους επιθεωρητές της Κύπρου