Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών

Το παραδοτέο της δράσης Β.4 “Εκπαιδευτικό υλικό των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών” έχει ενσωματωθεί πλήρως στο “Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών” της δράσης Β.1″ (διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά). 

5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 28 Μαΐου 2021

Η 5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Μαΐου 2021. Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε την τελευταία από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο νέων Επιθεωρητών REACH/CLP της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο νέων επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου, 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα νέα στελέχη της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης, τα οποία δεν είχαν εκπαιδευτεί στα πλαίσια των δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ για την Οδηγία SEVESO ΙΙΙ με θέμα: «Οδηγία SEVESO III: Έλεγχος και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες. Το Νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής στην Κύπρο (και Ελλάδα) και η Επικινδυνότητα των Εγκαταστάσεων SEVESO»

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 16 Ιουλίου 2020 (1ο μέρος) και στις 30 Οκτωβρίου 2020 (2ο μέρος). Εντάσσεται στα πλαίσια των Δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE και επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των επιθεωρητών SEVESO του ΤΕΕ Κύπρου ώστε να

4η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η 4η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των Δράσεων, η πορεία των οικονομικών του προγράμματος, ενώ

3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 4 Ιουνίου 2019

Η 3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος του Executive Agency for

Πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις από τους επιθεωρητές της Κύπρου

Οι Επιθεωρητές Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος CHEREE, πραγματοποίησαν πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα αλουμινίου, εμπορεύονται λιπάσματα ή ψυκτικά αέρια. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο προσφερόμενα εργαλεία για τον έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με τους

Πιλοτική Επιθεώρηση με τη βοήθεια της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή επιθεωρητών από άλλες Χημικές Υπηρεσίες της Ελλάδας

Διοργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, από το LIFE – CHEREE με τη βοήθεια της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, Πιλοτική Επιθεώρηση σε χημική βιομηχανία η οποία κατατάσσεται σε βαθμίδα SEVESO (Κατώτερη βαθμίδα). Στην επιτόπια επιθεώρηση συμμετείχαν επιθεωρητές και από άλλες Χημικές

Πιλοτική Επιθεώρηση στην Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Το πρόγραμμα CHEREE στα πλαίσια της συνεργασίας του με όλες τις Χημικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, επισκέφθηκε την Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, πραγματοποιώντας στα γραφεία της, Πιλοτική Επιθεώρηση χημικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί για έλεγχο στην υπηρεσία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις