Το πρόγραμμα CHEREE στα πλαίσια της συνεργασίας του με όλες τις Χημικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, επισκέφθηκε την Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, πραγματοποιώντας στα γραφεία της, Πιλοτική Επιθεώρηση χημικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί για έλεγχο στην υπηρεσία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018 και συμμετείχαν όλοι οι επιθεωρητές της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκε, εκτός από το “REACH e-Inspection tool”, και το λογισμικό που παρέχει το πρόγραμμα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.

Πιλοτική Επιθεώρηση στην Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών