Το πρόγραμμα CHEREE στα πλαίσια επικαιροποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE – PROTEAS διοργάνωσε την Πιλοτική Επιθεώρηση στα διόδια της Ελευσίνας του παραπάνω εργαλείου, στις 4 Ιουλίου 2018. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ελέγχθηκαν επτά (7) οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων χημικών (π.χ. καύσιμα). Συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η τροχαία, η λιμενική αστυνομία και τελωνειακοί υπάλληλοι. Με τη δράση αυτή επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητα του νέου εργαλείου επιθεώρησης και εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη που θα το χρησιμοποιήσουν.

Πιλοτική Επιθεώρηση του επικαιροποιημένου εργαλείου ελέγχου μεταφορών επικίνδυνων χημικών “ADR e-tool v.2.0”