Το πρόγραμμα CHEREE, συνεχίζοντας τις δράσεις εκπαίδευσης Επιθεωρητών σε Ελλάδα και Κύπρο, διοργάνωσε την Πιλοτική Επιθεώρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο σε συνεργασία με τους επιθεωρητές της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, 2018. Πραγματοποιήθηκαν με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των επιθεωρούμενων επιχειρήσεων όπου αξιολογήθηκε η συμμόρφωσή τους σε θέματα REACH/CLP. Οι επιχειρήσεις που επιθεωρήθηκαν και στους δύο νομούς δραστηριοποιούνταν στους εξής τομείς: εμπορία χημικών, εμπορία τσιμέντων και άλλων οικοδομικών προϊόντων και παραγωγή ασβέστη. Με τη χρήση του “REACH e-Inspection tool” όλες οι επιχειρήσεις παρέλαβαν την αξιολόγησή τους και τα σημεία στα οποία οφείλουν άμεσα να βελτιωθούν.

Πιλοτική Επιθεώρηση REACH/CLP με τη συμμετοχή επιθεωρητών από την Κρήτη