Στις 25 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πιλοτική Επιθεώρηση με τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού εργαλείου “REACH e-Inspection tool” στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τριημερίδας επιθεωρητών Ελλάδας και Κύπρου. Κατά την  επιθεώρηση εφαρμόστηκαν πραγματικά δεδομένα, επιθεώρησης. Κατά την πιλοτική εφαρμογή αξιολογήθηκε η τρέχουσα λειτουργική κατάσταση του εργαλείου και δόθηκε η δυνατότητα σε όλους του επιθεωρητές να αξιολογήσουν τόσο τις ικανότητές του σε πραγματική εφαρμογή, όσο και να προτείνουν διορθώσεις – βελτιώσεις. Η λειτουργία κρίθηκε επαρκής, ενώ οι προτεινόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν άμεσα ώστε να προκύψει η νέα έκδοση του εργαλείου προς περαιτέρω αξιολόγηση.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ REACH/CLP με τη συμμετοχή επιθεωρητών από την Ελλάδα και την Κύπρο