Η τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Χημείου Ελλάδος, Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση/πρόγραμμα της συνάντησης εστάλη από τον συντονιστή του LIFE CHEREE. Στόχος της συνάντησης ήταν ο καθορισμός κοινών δράσεων των δύο προγραμμάτων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Συνάντηση Δικτύωσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE CHEREE και LIFE AskREACH