Η 25η συνάντηση του Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής (Forum-25) του ECHA διεξήχθη στις 8-10 Νοεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, Ελσίνκι, Φινλανδία.

Εκπρόσωπος του CHEREE από το ΤΕΕ Κύπρου παρουσίασε στους συμμετέχοντες τον σκοπό, τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος.

 

 Πρόγραμμα

 Παρουσίαση CHEREE

Συνάντηση του ECHA Forum-25, 8-10 Νοεμβρίου 2016