Στις 21 Μαρτίου 2019, ο Συντονιστής και ο Τεχνικός Διευθυντής του LIFE CHEREE συμμετείχαν στην 32η συνάντηση του ECHA Forum. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία και οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του LIFE CHEREE. Παράλληλα, δόθηκαν κωδικού δοκιμαστικής χρήσης του REACH e-Inpsection tool στους 60 συμμετέχοντες της σύσκεψης από 31 κράτη μέλη.

Συνάντηση του LIFE CHEREE με εκπροσώπους της 32ης συνάντησης του ECHA Forum