Το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE LIFE15 GIE/GR/943 επικαιροποίησε και εφάρμοσε σε πιλοτικές επιθεωρήσεις ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό εργαλείο για τους καθ’ οδόν ελέγχους ADR των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (https://www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/adr-tool/). Το ηλεκτρονικό εργαλείο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR και την ελληνική νομοθεσία στα πλαίσια του προγράμματος PROTEAS LIFE09 ENV/GR/291 (www.proteas-reach.gr), Επιστημονικά Υπεύθυνος Δρ. Γ. Παπαδάκης.

Απώτερος σκοπός των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί η ευρεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους με προστιθέμενη αξία για τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την εγκυρότητα και αξιοπιστία του ηλεκτρονικού εργαλείου ADR για χρήση και υποστήριξη στη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Με σκοπό τη περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τέτοια ηλεκτρονικά εργαλεία, συμφωνήθηκε και εκτελείται ένα σχέδιο εκπαιδευτικών και πιλοτικών δράσεων υποστήριξης από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Υπουργείο. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους καθ΄ ύλην αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς με συνεργασία του Εργαστηρίου Βιομηχανικής Ασφάλειας του Πολυτεχνείου Κρήτης (κα. Λ. Μαχαιρά) και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στη φάση των πιλοτικών δοκιμών του εργαλείου που ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου 2018 προσκλήθηκαν όλες οι αρχές ελέγχου υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και την υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. (σχετικές δημοσιεύσεις της πιλοτικής δοκιμής: Πολυτεχνείο Κρήτης, ert.grΧανιώτικα Νέα, FlashNews.gr, Hania.newsypodomes.comwater&waste, movenewsmetaforespress, drivenewsdikaiologitika news, news247, YouTruck, CandiadocΤροχοί&TIR)

Οι ελεγκτές με τη χρήση του λογισμικού μέσω ταμπλέτας ή κινητού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τον έλεγχο συμμόρφωσης των οχημάτων σύμφωνα με την Συμφωνία ADR.

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα:
• Άμεσης σύνδεσης με βάσεις δεδομένων των επικίνδυνων εμπορευμάτων και του Υπουργείου.
• Καταχώρισης όλων των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων και ελέγχου των προδιαγραφών, σημάνσεων, κλπ.
• Παραγωγής προκαθορισμένης λίστας ελέγχων – παραβάσεων για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα, κλπ.).
• Καταχώρισης στοιχείων του ΣΑΜΕΕ (Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).
• Εξαγωγής αναφοράς των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου με τα σημεία των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και του επίσημου Καταλόγου Καθ’ oδόν Ελέγχου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
• Τήρησης ιστορικού αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Καινοτόμο Ηλεκτρονικό Εργαλείο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τους Καθ’ Οδόν Ελέγχους Οχημάτων-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Πιλοτική Εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου ADR CONTROL, Ιούνιος-Ιούλιος 2018