Η 2η Κοινή Επίσκεψη-Επιθεώρηση (CoV) του LIFE CHEREE πραγματοποιήθηκε στην Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν Επιθεωρητές από Ελλάδα και Κύπρο. Η επιθεώρηση διεξήχθη με την χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου e-Inspection tool του LIFE CHEREE, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του CHEREE.

2η Κοινή Επίσκεψη του LIFE CHEREE, Οινόφυτα, 12 Ιουνίου 2018