Το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο (αμφιθέατρο) του Γ.Χ.Κ. (Τσόχα 16, Αθήνα) στις 24-26 Απριλίου 2018.

Συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 50 επιθεωρητές από τις Χημικές Υπηρεσίες Ελλάδος και Λειτουργοί Εργασίας Ελλάδος και Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο καινούριο ηλεκτρονικό εργαλείο inspectors-e-tool και τις λειτουργίες του. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επιθεωρητές εκπαιδεύτηκαν στο καινούριο CLP λογισμικό το οποίο παραχωρήθηκε από το πρόγραμμα LIFE CHEREE για χρήση από τις ελληνικές και κυπριακές εθνικές αρμόδιες αρχές.

Εκπρόσωπος του CHEREE παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος και τις εξελίξεις στα παραδοτέα και αποτελέσματα.

 Πρόσβαση στο πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 Εκπαιδευτικό υλικό για το ηλεκτρονικό εργαλείο REACH e-Inspection tool του LIFE CHEREE, 25/4

2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για την Εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP, 24-26 Απριλίου 2018