Η 3η Κοινή Επίσκεψη-Επιθεώρηση (CoV) του LIFE CHEREE πραγματοποιήθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν Επιθεωρητές από Ελλάδα και Κύπρο. Διεξήχθη επιθεώρηση σε θέματα SEVESO.

3η Κοινή Επίσκεψη του LIFE CHEREE, Καλοί Λιμένες Ηρακλείου, 14 Σεπτεμβρίου 2018