Η 5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Μαΐου 2021. Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε την τελευταία από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του προγράμματος και σε συμβουλές – παρατηρήσεις όσο αφορά το σχεδιασμό της συγγραφής της τελικής αναφοράς που θα κατατεθεί τους προσεχείς μήνες.

5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 28 Μαΐου 2021