Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Κοινή Επίσκεψη Επιθεωρητών SEVESO, Σεπτέμβριος 2018, Κρήτη

Εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών SEVESO ΙΙΙ Ελλάδας – Κύπρου, 12-13 Σεπτεμβρίου 2018, Χανιά. Κοινή Επίσκεψη επιθεωρητών SEVESO III Ελλάδας – Κύπρου,  14 Σεπτεμβρίου 2018, Καλοί Λιμένες Ηρακλείου.

Εκπαιδευτική Ημερίδα Επιθεωρήσεων REACH/CLP και Τελωνείων, Λεμεσός, 8 Ιουνίου 2018

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) της Κύπρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, διοργάνωσε Ενημερωτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για τις Τελωνειακές και άλλες εμπλεκόμενες Αρχές.

2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για την Εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP, 24-26 Απριλίου 2018

Το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο (αμφιθέατρο) του Γ.Χ.Κ. (Τσόχα 16, Αθήνα) στις 24-26 Απριλίου 2018.

Συνάντηση με έμπειρους Έλληνες REACH/CLP επιθεωρητές, Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Στην τεχνική συνάντηση επιθεωρητών στην αίθουσα Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017, έγινε αξιολόγηση των προτεινόμενων κριτηρίων για τις επιθεωρήσεις REACH & CLP.

1o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών για την Εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP, 3-5 Απριλίου 2017

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHEREE σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) πραγματοποίησε στις 3-5 Απριλίου 2017 το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο