Συμμετοχή του LIFE CHEREE σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, Vilnius, Lithuania, 27-29 Νοεμβρίου 2019

Συμμετοχή του LIFE CHEREE σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, Vilnius, Lithuania, 27-29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπεύθυνος του προγράμματος LIFE CHEREE συμμετέχει σε: LIFE Platform Meeting on Chemicals, 27 & 28 Νοεμβρίου, Seminar on Indicators to measure Improvement in Chemicals Management, 28 & 29 Νοεμβρίου 2019, Βίλνιους, Λιθουανία. Οι δύο εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνάντηση του LIFE CHEREE με εκπροσώπους της 32ης συνάντησης του ECHA Forum

Στις 21 Μαρτίου 2019, ο Συντονιστής και ο Τεχνικός Διευθυντής του LIFE CHEREE συμμετείχαν στην 32η συνάντηση του ECHA Forum. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία και οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του LIFE CHEREE. Παράλληλα, δόθηκαν κωδικού δοκιμαστικής χρήσης του

Συνάντηση Δικτύωσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE CHEREE και LIFE AskREACH

Η τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Χημείου Ελλάδος, Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση/πρόγραμμα της συνάντησης εστάλη από τον συντονιστή του LIFE CHEREE. Στόχος της συνάντησης ήταν ο καθορισμός κοινών δράσεων των δύο προγραμμάτων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πιλοτική Επιθεώρηση, Θεσσαλονίκη 14 Δεκεμβρίου 2018

Πιλοτική Επιθεώρηση, Θεσσαλονίκη 14 Δεκεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτική Επιθεώρηση σε επιλεγμένη επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 14 Δεκεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού εργαλείου επιθεωρήσεων REACH «REACH

Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018

Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε από τη Γ΄Χημική Υπηρεσία Αθηνών σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτική Επιθεώρηση σε επιλεγμένη επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, 26 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού εργαλείου επιθεωρήσεων REACH «REACH e-Inspection

Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018

Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Κρήτης σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε 6 επιλεγμένες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, 6 & 7 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού

Καινοτόμο Ηλεκτρονικό Εργαλείο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τους Καθ’ Οδόν Ελέγχους Οχημάτων-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Πιλοτική Εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου ADR CONTROL, Ιούνιος-Ιούλιος 2018

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE LIFE15 GIE/GR/943 επικαιροποίησε και εφάρμοσε σε πιλοτικές επιθεωρήσεις ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό εργαλείο για τους καθ’ οδόν ελέγχους ADR των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (https://www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/adr-tool/). Το ηλεκτρονικό εργαλείο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα