Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018

Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε από τη Γ΄Χημική Υπηρεσία Αθηνών σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτική Επιθεώρηση σε επιλεγμένη επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, 26 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού εργαλείου επιθεωρήσεων REACH «REACH e-Inspection

Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018

Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Κρήτης σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε 6 επιλεγμένες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, 6 & 7 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού

Καινοτόμο Ηλεκτρονικό Εργαλείο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τους Καθ’ Οδόν Ελέγχους Οχημάτων-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Πιλοτική Εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου ADR CONTROL, Ιούνιος-Ιούλιος 2018

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE LIFE15 GIE/GR/943 επικαιροποίησε και εφάρμοσε σε πιλοτικές επιθεωρήσεις ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό εργαλείο για τους καθ’ οδόν ελέγχους ADR των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (https://www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/adr-tool/). Το ηλεκτρονικό εργαλείο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα