5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 28 Μαΐου 2021

Η 5η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Μαΐου 2021. Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε την τελευταία από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του προγράμματος

4η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η 4η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των Δράσεων, η πορεία των οικονομικών του προγράμματος, ενώ

3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 4 Ιουνίου 2019

Η 3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος του Executive Agency for

2η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 29 Ιουνίου 2018

Η 2η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα 29 Ιουνίου 2018.

1η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 6 Απριλίου 2017

Η 1η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα 6 Απριλίου 2017.