Ερώτηση: Όταν αναφερόμαστε σε food ingredients συγκεκριμένα σε παρασκεύασμα Curcumin extract (E1OO) MONOPROPYLENE GLYCOL E1520 και glucose syrop που προορίζεται για επαγγελματική χρήση για παραγωγή τροφίμων (και ιδιαίτερα ως food color κατά 231/2012), αν εντάσσεται στις πιο πάνω ουσίες και μπορούν να μην ταξινομηθούν κατά  CLP.

Απάντηση:

  1. Στην περίπτωση που μια ουσία ή ένα μείγμα αφορά τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφο 5 σημεία α,β,γ,δ,ε και «βρίσκεται στην τελική του μορφή και προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή», εξαιρείται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ.
  2. Στην περίπτωση που μια ουσία ή ένα μείγμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματία χρήστη ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικού προϊόντος των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν, ΔΕΝ εξαιρείται του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν βρίσκεται στην τελική του μορφή, ούτε προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή.

 

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre