Ερώτηση: Αν κάποιο προϊόν με τα ίδια χημικά συστατικά κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικούς χρωματισμούς (π.χ spray μπογιές), θα πρέπει να κάνουμε 30 διαφορετικές καταχωρήσεις; (30 excel)

Απάντηση:

Εάν δεν αλλάζει η ταξινόμηση του μείγματος μπορείτε να κάνετε μία καταχώριση και να αναφέρετε τους διαφορετικούς χρωματισμούς με τις ονομασίες των προϊόντων για σκοπούς ιχνηλασιμότητας στο Φύλλο-3 με τα στοιχεία χημικού μείγματος – (Πρόσθετα Χαρακτηριστικά ή άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες για το μείγμα).

Αυτό ισχύει και με τα ΔΔΑ. Αν έχετε ένα ΔΔΑ δηλαδή ή διαφορετικό ΔΔΑ για κάθε χρώμα. Αν είναι διαφορετική η ονομασία του προϊόντος και διαφορετικό το ΔΔΑ θα το αναφέρετε στο Φύλλο-3 και πάλι και να επισυνάψετε τα διαφορετικά ΔΔΑ.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre