Ερώτηση: Αρωματικά αυτοκινήτου κονσέρβα διάφορα αρώματα. Τα ΔΔΑ είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους με διαφορετική ταξινόμηση. Τι πληροφορίες πρέπει να έχει η ετικέτα; Επίσης οι φράσεις τους είναι πάρα πολλές και λόγω χώρου δεν ξέρω ποιες ακριβώς πρέπει να βάλω.

Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με το ΔΔΑ του προϊόντος που μου στείλατε θα πρέπει στην ετικέτα να αναγράφονται ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ όλες οι δηλώσεις Επικινδυνότητας (Η) και Προφύλαξης (Ρ) που φαίνονται στο σημείο 2 του ΔΔΑ καθώς και η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ. Όλα τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να είναι ομαδοποιημένα στην ελληνική υποχρεωτικά. Αν επιθυμείτε αφήνετε και τα αγγλικά δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτική είναι η σήμανση στην ελληνική γλώσσα καθώς και τα ΔΔΑ πρέπει να είναι στην Ελληνική.

Από το σημείο 2 του ΔΔΑ

Hazard statements:

H302 Harmful if swallowed.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.

No smoking.

Ρ102

P264 Wash skin thoroughly after handling.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/proteceive clothin/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES:Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses.if present and easy to do. Continue rinsing.

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

  1. Επιπρόσθετα θα πρέπει στην ετικέτα να αναγράφονται τα πιο επικίνδυνα συστατικά καθώς και το όνομα της ουσίας (που ταξινομείται με Η317) και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δείτε τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες στην ετικέτα στην ιστοσελίδα μας εδώ καθώς και την υποχρέωση για αποστολή των πληροφοριών για το Μητρώο Χημικών του ΤΕΕ.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre