Το πρόγραμμα LIFE CHEREE προσφέρει στους επιθεωρητές CLP στην Ελλάδα και την Κύπρο υποστηρικτικές υπηρεσίες με αυτόνομη πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων 8000 επικίνδυνων ουσιών και σε λογισμικό CLP για τον έλεγχο της ορθότητας των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας και της ετικέτας των προϊόντων.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχεται με αποκλειστικές άδειες χρήσης και την υποστήριξη διακομιστή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CLP

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για CLP επιθεωρήσεις