Περιορισμοί για ΠΑΥ σε πλαστικά δάπεδα

Απάντηση:

Επισυνάπτεται το κείμενο του νομοθετικού περιορισμού Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Είναι το σημείο 50(5) του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό τροποποιητικό Κανονισμό εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Περιορισμούς του Κανονισμού REACH είναι αναρτημένες εδώ.

Μπορείτε να δείτε στην πιο κάτω διεύθυνση

(α) την παρουσίασή του Σεμιναρίου σχετικά με τον περιορισμό ΠΑΥ σε δάπεδα και τη χρήση φυσικών υλικών,

(β) το Καθοδηγητικό έγγραφο για τον εν λόγω περιορισμό

(γ) την ανακοίνωση του 2016 που αφορά τον περιορισμό σε πλαστικά πατώματα, και

(δ) ανακοίνωση του 2018 που αφορά τον προτεινόμενο περιορισμό για μείωση της περιεκτικότητας των ΠΑΥ σε χύμα πλαστικό υλικό (κονιορτοποιημένο).

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/A8BE8E679199C738C2258247003F7A4F?OpenDocument

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre