Ερώτηση: Από πού μπορώ να δω τις καταχωρίσεις χημικών ουσιών από Ευρωπαϊκές εταιρείες;

Απάντηση:

Εάν ο μη-Κοινοτικός προμηθευτής σας έχει καταχωρίσει ως προς το REACH σημαίνει ότι έχει ορίσει Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο ειδικά για το REACH στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σας παρουσιάσει την επιστολή ορισμού του αποκλειστικού αντιπροσώπου.

Μπορείς να ελέγξεις τους αριθμούς και τις εταιρείες που έχουν καταχωρίσει την κάθε χημική ουσία στην Ευρώπη (και τον Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο στην συγκεκριμένη περίπτωση) από την ιστοσελίδα των Καταχωρισμένων χημικών ουσιών του ECHA. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με διάφορες παραμέτρους, με αριθμό καταχώρισης, εταιρεία, χημική ουσία κτλ.

https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/registered-substances

Σε κάθε καταχώριση στην πιο πάνω ιστοσελίδα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τις χρήσεις για τις οποίες καταχωρίσθηκε η κάθε χημική ουσία και πληροφορίες για την ασφαλή διαχείρισή της, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre