Ερώτηση: Τι είδους τέλη απαιτούνται για την Καταχώριση;

Απάντηση:

  1. Υπάρχουν δύο ειδών τέλη για το REACH: αυτό που πληρώνεται στο SIEF για την κοινοχρησία δεδομένων (στην πράξη αγορά του Letter of Access) και το δεύτερο που πληρώνεται στον ECHA για την υποβολή του φακέλου καταχώρισης.
  2. Για τα τέλη του SIEF θα ενημερωθείτε από τον Κύριο Καταχωρίζοντα (ΚΚ) της χημικής ουσίας που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι μέσα στο REACH-IT, επιλέγοντας το view other co-registrants. Κάποιοι KK έχουν επιλέξει να δημοσιεύσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα του ECHA εδώ.
  3. Τα τέλη που πληρώνονται στον ECHA φαίνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 864/2015/ΕΚ.
  4. Δέστε την Σύσταση της Επιτροπής με αρ. 2003/361/ΕΚ για τον καθορισμό των ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εδώ.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre