Ερώτηση: Κανονισμός REACH-Αίτημα διερεύνησης

Απάντηση:

  1. Εάν θα γίνει εισαγωγή από μη-Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα διερεύνησης πριν από την υποβολή του φακέλου καταχώρισης και την εισαγωγή.
  2. To αίτημα διερεύνησης υποβάλλεται σε μορφή IUCLID6, δωρεάν, και πρέπει να περιλαμβάνει χημική ανάλυση της χημικής ουσίας. Στη συνέχεια το αίτημα διερεύνησης υποβάλλεται στον ECHA διαδικτυακά μέσω του λογαριασμού της εταιρείας σας στο λογισμικό REACH-IT. Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.
  3. Ο ECHA θα ταυτοποιήσει τη κάθε χημική ουσία για την οποία υποβλήθηκε αίτημα και θα σας φέρει σε επαφή με τους υπόλοιπους καταχωρίζοντες, μέσω της ιστοσελίδας co-registrants, εντός του λογισμικού REACH-IT.
  4. Η πιο απλή επιλογή για την Καταχώριση είναι να υποβληθεί ο φάκελος καταχώρισης διαδικτυακά μέσα από λογισμικό REACH-IT (online member submission). Μετά την υποβολή του φακέλου καταχώρισης καταβάλλεται ένα δεύτερο τέλος προς τον ECHA, για να παρασχεθεί ο αριθμός καταχώρισης.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre